Stichting Peuterspeelzalen Gemeente Apeldoorn

1013

Kinderopvangtoeslag

U kunt vanaf 1 januari 2018 ook voor kinderopvangtoeslag in aanmerking komen als uw kind naar de peuterspeelzaal gaat. De peuterspeelzaal moet dan geregistreerd zijn als kinderopvang.

  • U kunt kinderopvangtoeslag krijgen als u en uw eventuele toeslagpartner aan de volgende voorwaarden voldoen:
  • U en uw toeslagpartner werken, volgen een traject naar werk of een opleiding of inburgeringscursus.
  • U hebt met het kindercentrum een contract afgesloten.
  • U betaalt zelf een deel van de kosten van kinderopvang. Dit is uw eigen bijdrage.
  • U en uw toeslagpartner hebben de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning.
  • U krijgt kinderbijslag of een pleegouderbijdrage, of u onderhoudt het kind in belangrijke mate.
  • Uw kind gaat naar een geregistreerde kinderopvang.
  • Uw kind staat ingeschreven op uw woonadres.

 

Uw kinderopvangtoeslag voor 2018 kunt u aanvragen met Mijn toeslagen. Wacht niet te lang met aanvragen, anders loopt u een deel van de toeslag mis. Vraag kinderopvangtoeslag aan 3 maanden na de maand waarop uw kind voor het eerst naar de opvang gaat.

Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar de website van de Belastingdienst. U kunt daar tevens een proefberekening laten maken en kinderopvangtoeslag direct aanvragen.

Geen kinderopvangtoeslag voor Voorschoolse of Vroegschoolse Educatie (VVE)

Krijgt uw peuter voorschoolse of vroegschoolse educatie (vve) op de peuterspeelzaal? Dan betaalt u daar een bijdrage voor. U heeft geen recht op kinderopvangtoeslag. Informeer bij de peuterspeelzaal naar een mogelijke tegemoetkoming van de gemeente voor deze ouderbijdrage.

×