Stichting Peuterspeelzalen Gemeente Apeldoorn

273

Organisatie

Stichting Peuterspeelzalen Gemeente Apeldoorn heeft 8 locaties in de Gemeente Apeldoorn.
Bij De Kleine Wijzer bieden wij ook reguliere opvang aan. 

Peuterspeelzalen
Alle peuterspeelzalen bieden opvang voor kinderen van 2 tot 4 jaar. Op de peuterspeelzaal spelen peuters met leeftijdsgenootjes in een uitdagende omgeving. Onze pedagogisch medewerkers stimuleren de peuters met verschillende (spel)activiteiten, zodat de peuters hun grenzen kunnen verleggen in een veilige omgeving. Spelenderwijs leren de peuters kleuren, vormen en emoties herkennen en verbeteren ze hun motoriek. Ook ontwikkelen ze hun sociale vaardigheden en leren ze emoties herkennen. In de bouw-, huis-, lees- of blokkenhoek kunnen peuters zich terugtrekken om te spelen met hun vriendjes. 

VVE Peuterspeelzalen
Alle peuterspeelzalen zijn VVE locaties. VVE staat voor voor- en vroegschoolse educatie. Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) is voor zeer jonge kinderen met een (taal)achterstand. Hiermee kunnen kinderen spelenderwijs hun taalachterstand inhalen, zodat zij een goede start kunnen maken op de basisschool. Een VVE-programma kent een gestructureerde, onderwijskundige aanpak gedurende een aantal dagdelen per week.
Binnen dit project, gesubsidieerd en gecontroleerd door de overheid en de gemeente Apeldoorn, maken de VVE peuterspeelzalen gebruik van verschillende programma’s zoals Kaleidoscoop en Startblokken. Al onze pedagogisch medewerkers zijn gekwalificeerd in één VVE-methode. Het VVE-programma biedt een doorgaande lijn met de basisschool (groepen 1 en 2), zowel door een intensieve samenwerking als door een goede overdracht van gegevens.

Contact

Telefoon: 055 - 203 20 65
Mail: info@stpga.nl

×