Stichting Peuterspeelzalen Gemeente Apeldoorn

277

Nieuws

Coronavirus

Apeldoorn, 15 maart 2020

Beste ouder/verzorger,
 

De verspreiding van het Coronavirus raakt ons nu direct.

Vanmiddag is besloten om per direct alle scholen en peuterspeelzalen te sluiten tot 6 april 2020.

Het RIVM of de regionale GGD vraagt mensen om thuis te blijven. Wij volgen deze adviezen op. Omdat wij de gezondheid van uw kind(eren) en van onze medewerkers heel belangrijk vinden. En we graag alles doen wat redelijkerwijs binnen onze mogelijkheden ligt om de verspreiding van het virus tegen te gaan.

Als uw kind daardoor één of meerdere dagen niet naar de peuterspeelzaal kan, vraagt u zich misschien af wat dat betekent voor de gemiste uren op de peuterspeelzaal.

Overmacht

Normaal gesproken zou uw kind gewoon van harte welkom zijn op de peuterspeelzaal. Nu staan we voor een uitzonderlijke, nieuwe situatie. Want als uw kind of onze medewerker(s) door de aangescherpte richtlijnen van het RIVM thuis moet blijven, heeft dit een flinke impact op uw dagelijks leven en op onze organisatie. Hier kiezen we niet voor, het is overmacht.

Vanwege de overmachtssituatie is het niet mogelijk om aanspraak te maken op een tegoed of andere vorm van compensatie. Gezien de bezetting van de groepen en het aantal afmeldingen van kinderen en medewerkers, is er vrijwel geen ruimte om deze tegoeden in te zetten.

Wij hopen op uw begrip voor deze uitzonderlijke situatie. En vertrouwen erop dat we uw kind snel weer kunnen opvangen, zoals u van ons gewend bent.

Heeft u nog vragen over de opvang van uw kind? Vraag het de pedagogisch medewerker, coach of manager of stuur een bericht naar info@stpga.nl

Met vriendelijke groet,
Stichting Peuterspeelzalen Gemeente Apeldoorn


 

Apeldoorn, 2 maart 2020

De media staan bol van de berichten over het Coronavirus. Wij begrijpen dan ook heel goed dat je misschien vragen hebt. Daarom informeren we je in dit bericht over onze aanpak.
Als er sprake is van een besmettelijke ziekte, volgen wij altijd de adviezen en richtlijnen van het RIVM. En waar nodig hebben we aanvullend overleg met de GGD. Ook nu laten wij ons continu informeren. Op dit moment is het niet nodig om extra maatregelen te treffen, ook al zijn in Tilburg en Diemen nu de eerste gevallen gemeld van mensen met het virus.

Advies RIVM
Het RIVM geeft aan dat kinderen gewoon naar de kinderopvang/peuterspeelzaal  kunnen zolang ze geen klachten hebben

Mocht je recent in één van de besmette gebieden zijn geweest, dan dien je dit te melden bij de GGD en je huisarts. Mochten jij of je kind(eren) klachten krijgen als koorts en benauwdheid, dan raden wij je aan om hierover contact te houden met je huisarts.

Hygiëne
We hebben onze medewerkers gevraagd om extra alert te zijn op hygiëne. Dat houdt in dat wij (en de kinderen) regelmatig onze handen goed wassen met zeep, hoesten en niezen in de binnenkant van de elleboog en papieren zakdoekjes gebruiken. Zo maken we het risico op verspreiding van besmettelijke ziekten zo klein mogelijk.

Vragen?
Wil je meer weten over het virus? Kijk dan op de website van het RIVM. Daar vind je actuele, betrouwbare informatie en antwoord op veel gestelde vragen.

Natuurlijk kun je ook contact opnemen met de pedagogisch medewerkers, coach on the job of manager als er afstemming nodig is over de specifieke situatie rond jouw kind.


Coördinatieteam
Bij vragen of sterke vermoedens van besmetting neemt de manager contact op met ons coördinatieteam op het servicekantoor. Dit team staat in direct contact met de RIVM en de GGD, houdt de ontwikkelingen rondom het Coronavirus nauwlettend in de gaten en weet precies welke stappen gezet moeten worden, als de omstandigheden erom vragen.

Natuurlijk laten we het weten als er iets verandert in de situatie.

Met vriendelijke groet,

Monique Pelgrim
Manager Stichting Peuterspeelzalen Gemeente Apeldoorn

De engelse versie van de informatiebrief treft u hier aan.

 

Harmonisatiewet

Vanuit de kabinetsvisie ‘Een betere basis voor peuters’ zijn er diverse veranderingen in gang gezet in de kinderopvang- en peuterspeelzaalbranche. Het doel is harmonisatie: verschillen tussen peuterspeelzalen en kinderopvang wegnemen en zorgen voor een betere afstemming met onderwijs. 

Wat verandert er voor u?

Contact

Telefoon: 055 - 203 20 65
Mail: info@stpga.nl

×