Stichting Peuterspeelzalen Gemeente Apeldoorn

274

Locaties

PSZ De Kleine Wijzer (VVE)

Categorie: Voor en Vroegschoolse Educatie | Peuterspeelzalen
Schoollocatie: PCBS De Wegwijzer
Adres: Eburonenstraat 48
Postcode en Plaats: 7312 JR Apeldoorn
Telefoonnummer: 06 - 245 29 628
Website school: www.wegwijzer.pcboapeldoorn.nl
Onderdeel van: www.pcboapeldoorn.nl

Bij peuterspeelzaal De Kleine Wijzer wordt een veilige, stimulerende en uitdagende omgeving gecreëerd voor peuters van 2-4 jaar. De peuterspeelzaal is een ideale voorbereiding op de basisschool.
Peuterspeelzaal De Kleine Wijzer is een VVE locatie en is gevestigd in PCBO school De Wegwijzer.

VVE ( Voor- en vroegschoolse educatie) houdt in dat kinderen op jonge leeftijd meedoen aan educatieve programma’s.
De programma’s beginnen in de peuterspeelzaal en lopen door in de eerste twee groepen van de basisschool. Peuterspeelzaal De Kleine Wijzer werkt met Startblokken, een educatieve methode voor jonge kinderen. De methode richt zich op de brede ontwikkeling van kinderen, met speciale aandacht voor de taalontwikkeling.
Kinderen kunnen bij De Kleine Wijzer terecht vanaf de leeftijd van 2 jaar en stromen door vanaf hun 4e jaar naar de basisschool.
Startblokken beperkt zich niet alleen tot de peuterspeelzaal maar vormt een geheel met het programma van de basisschool. Er is een samenwerkingsverband met PCBO school De Wegwijzer.

Regulier
De reguliere peuterspeelzaal De Kleine Wijzer sluit aan op de VVE peuterspeelzaal. Dit zowel qua thema als activiteiten gezien het aanbod bij de vve zeer rijk is en een positieve invloed heeft op de ontwikkeling van elk kind.
Wij werken nauw samen met de basisschool. Door deze samenwerking maakt uw kind een goede start in groep 1 en zorgen wij voor een doorgaande leerlijn voor kinderen van 2 t/m 12 jaar.

Wij bieden per dag opvang aan maximaal 14 peuters.
Onze PSZ is gevestigd in PCBO De Wegwijzer.
Peuters zijn welkom vanaf 2 jaar.

Tarief 3 dagdelen per week € 9,33 per maand

Deze tarieven zijn per maand (behoudens de maand juli of augustus).

Wij bieden een VVE-programma aan op de volgende Peuterspeelzaal locaties: ‘t Druivelaartje, Hansje Pansje, De Horst, De Kleine Wijzer, De Ontdekking, Ratjetoe, Kinderwereld en De Spil.

Voor- en vroegschoolse educatie (VVE)
Door de kinderen zo vroeg mogelijk gericht in hun ontwikkeling te stimuleren wil de overheid dat de kansen op een goede schoolloopbaan en maatschappelijke carrière worden vergroot.

In onze VVE-peuterspeelzalen krijgen peuters een educatief programma aangeboden in de zin van spelend leren. Spelen en leren gaan immers hand in hand. Spelenderwijs doen zij leerervaringen op, op alle ontwikkelingsgebieden. Binnen onze stichting wordt gewerkt met de programma’s Startblokken en Kaleidoscoop.
VVE-kinderen gaan drie dagdelen per week naar de peuterspeelzaal.
Via het consultatiebureau kunt u meer informatie krijgen over een VVE-indicatie.
U kunt gerust binnen komen lopen bij één van onze peuterspeelzalen. De pedagogisch medewerkers kunnen dan uw vragen beantwoorden en u kunt een inschrijfformulier meenemen.

Regulier
Tarief € 7,45 per uur.

1 dagdeel per week           € 89,10 per maand
2 dagdelen per week         € 178,20 per maand

Maandag: 08.30 - 12.00 uur
Woensdag: 08.30 - 12.00 uur
Vrijdag: 08.30 - 12.00 uur

Regulier
Dinsdag: 08.30 - 12.00 uur
Donderdag: 08.30 - 12.00 uur

De peuterspeelzalen zijn alleen gedurende de schoolweken (41 weken) geopend.

Contact

Telefoon: 055 - 203 20 65
Mail: info@stpga.nl

×