Stichting Peuterspeelzalen Gemeente Apeldoorn

274

Locaties

PSZ Ratjetoe (VVE)

Categorie: Voor en Vroegschoolse Educatie | Peuterspeelzalen
Schoollocatie: Obs Meester Lugtmeijer
Adres: 1e Wormenseweg 158
Postcode en Plaats: 7331 MR Apeldoorn
Telefoonnummer: 06 - 245 29 677
Website school: www.meesterlugtmeijer.nl
Onderdeel van: www.leerplein055.nl

Bij peuterspeelzaal Ratjetoe wordt een veilige, stimulerende en uitdagende omgeving gecreëerd voor peuters van 2-4 jaar. De peuterspeelzaal is een ideale voorbereiding op de basisschool.
Peuterspeelzaal Ratjetoe is een VVE locatie en is gevestigd in OBS Meester Lugtmeijer.

VVE ( Voor- en vroegschoolse educatie) houdt in dat kinderen op jonge leeftijd meedoen aan educatieve programma’s.
De programma’s beginnen in de peuterspeelzaal en lopen door in de eerste twee groepen van de basisschool. Peuterspeelzaal Ratjetoe werkt met Kaleidoscoop, een educatieve methode voor jonge kinderen. De methode richt zich op de brede ontwikkeling van kinderen, met speciale aandacht voor de taalontwikkeling.
Kinderen kunnen bij Ratjetoe terecht vanaf de leeftijd van 2 jaar en stromen door vanaf hun 4e jaar naar de basisschool.
Kaleidoscoop beperkt zich niet alleen tot de peuterspeelzaal maar vormt een geheel met het programma van de basisschool. Er is een samenwerkingsverband met OBS Meester Lugtmeijer.

Tarief 3 dagdelen per week € 9,33 per maand

Deze tarieven zijn per maand (behoudens de maand juli of augustus).

Wij bieden een VVE-programma aan op de volgende Peuterspeelzaal locaties: ‘t Druivelaartje, Hansje Pansje, De Horst, De Kleine Wijzer, De Ontdekking, Ratjetoe, Kinderwereld en De Spil.

Voor- en vroegschoolse educatie (VVE)
Door de kinderen zo vroeg mogelijk gericht in hun ontwikkeling te stimuleren wil de overheid dat de kansen op een goede schoolloopbaan en maatschappelijke carrière worden vergroot.

In onze VVE-peuterspeelzalen krijgen peuters een educatief programma aangeboden in de zin van spelend leren. Spelen en leren gaan immers hand in hand. Spelenderwijs doen zij leerervaringen op, op alle ontwikkelingsgebieden. Binnen onze stichting wordt gewerkt met de programma’s Startblokken en Kaleidoscoop.
VVE-kinderen gaan drie dagdelen per week naar de peuterspeelzaal.
Via het consultatiebureau kunt u meer informatie krijgen over een VVE-indicatie.
U kunt gerust binnen komen lopen bij één van onze peuterspeelzalen. De pedagogisch medewerkers kunnen dan uw vragen beantwoorden en u kunt een inschrijfformulier meenemen.

Maandag: 08.30 - 12.15 uur
Vrijdag: 08.30 - 12.15 uur
Donderdag: 12.45 - 15.15 uur

of

Maandag: 12.45 - 15.15 uur
Dinsdag: 08.30 - 12.15 uur
Donderdag: 08.30 - 12.15 uur

De peuterspeelzalen zijn alleen gedurende de schoolweken geopend (41 weken).

Contact

Telefoon: 055 - 203 20 65
Mail: info@stpga.nl

×