Stichting Peuterspeelzalen Gemeente Apeldoorn

274

Locaties

PSZ ’t Druivelaartje (VVE)

Categorie: Voor en Vroegschoolse Educatie | Peuterspeelzalen
Schoollocatie: De Schakel Donken
Adres: Muntersdonk 11
Postcode en Plaats: 7326 BD Apeldoorn
Telefoonnummer: 06 - 245 29 685
Website school: www.kbsdeschakel.nl
Onderdeel van: www.veluwsescholengroep.nl
LRK-nummer: 177811341

Bij peuterspeelzaal ‘t Druivelaartje wordt een veilige, stimulerende en uitdagende omgeving gecreëerd voor peuters van 2-4 jaar. De peuterspeelzaal is een ideale voorbereiding op de basisschool.
Peuterspeelzaal ‘t Druivelaartje is een VVE locatie en is gevestigd in basisschool De Schakel.

VVE ( Voor- en vroegschoolse educatie) houdt in dat kinderen op jonge leeftijd meedoen aan educatieve programma’s. De programma’s beginnen in de peuterspeelzaal en lopen door in de eerste twee groepen van de basisschool.
Peuterspeelzaal ’t Druivelaartje werkt met Startblokken, een educatieve methode voor jonge kinderen. De methode richt zich op de brede ontwikkeling van kinderen, met speciale aandacht voor de taalontwikkeling.
Kinderen kunnen bij ‘t Druivelaartje terecht vanaf de leeftijd van 2 jaar en stromen door vanaf hun 4e jaar naar de basisschool.
Er is een samenwerkingsverband met basisschool De Schakel in de vorm van samen thematisch werken.

Tarief 3 dagdelen per week € 9,33 per maand

Deze tarieven zijn per maand (behoudens de maand juli of augustus).

Wij bieden een VVE-programma aan op de volgende Peuterspeelzaal locaties: ‘t Druivelaartje, Hansje Pansje, De Horst, De Kleine Wijzer, De Ontdekking, Ratjetoe, Kinderwereld en De Spil.

Voor- en vroegschoolse educatie (VVE)
Door de kinderen zo vroeg mogelijk gericht in hun ontwikkeling te stimuleren wil de overheid dat de kansen op een goede schoolloopbaan en maatschappelijke carrière worden vergroot.

In onze VVE-peuterspeelzalen krijgen peuters een educatief programma aangeboden in de zin van spelend leren. Spelen en leren gaan immers hand in hand. Spelenderwijs doen zij leerervaringen op, op alle ontwikkelingsgebieden. Binnen onze stichting wordt gewerkt met de programma’s Startblokken en Kaleidoscoop.
VVE-kinderen gaan drie dagdelen per week naar de peuterspeelzaal.
Via het consultatiebureau kunt u meer informatie krijgen over een VVE-indicatie.
U kunt gerust binnen komen lopen bij één van onze peuterspeelzalen. De pedagogisch medewerkers kunnen dan uw vragen beantwoorden en u kunt een inschrijfformulier meenemen.

maandagochtend: 8.30-12.00 uur
woensdagochtend: 8.30-12.00 uur
donderdagochtend: 8.30-12.00 uur

De peuterspeelzalen zijn alleen gedurende de schoolweken (41 weken) geopend.

Pedagogisch werkplan:
April 2019

Inspectierapport:
28 mei 2019
20 juni 2018
20 juni 2018 (onderzoek voor registratie)


Pedagogisch beleidsplan locaties STPGA 2015

Contact

Telefoon: 055 - 203 20 65
Mail: info@stpga.nl

×